Përshkrimi nuk u gjet.

Po shikoni: Sëmundjet e lëkurës

Vitiligo

Pasqyrë e Vitiligos Vitiligo është një sëmundje kronike...

ihtioza

Pasqyrë e Ichthyosis Ichthyosis është një grup i lëkurës...

skleroderma

Vështrim i përgjithshëm i sklerodermës Skleroderma është një sëmundje autoimune...

Rosacea

Përmbledhje e Rosacea Rosacea është një sëmundje kronike...

Epidermoliza Bulloza

Informacione të përgjithshme rreth epidermolizës bulloze Bullous ...

Fenomeni Raynaud

Përmbledhje e fenomenit të Raynaud-it Fenomeni i Raynaud-it është një gjendje...
×