ÇFARË ËSHTË KJO ?

Këto janë simbole.

KUSH I SHFRYTËZON?

Ato përdoren nga një numër grupesh kulturore në Afrikën Qendrore.

ÇFARË THOTËN KËTO SHENJA?

Në Lyuba, tre rrathë përfaqësojnë Qenien Supreme, Diellin dhe Hënën. Ky kombinim rrathësh simbolizon vazhdimësinë e vazhdueshme të jetës. Besohet gjerësisht se shumë kultura primitive kanë frikë nga elementët, por në fakt, popujt afrikanë e marrin forcën nga vazhdimësia e natyrës, cikli i saj i vazhdueshëm i stinëve dhe ndryshimi i ditës dhe natës.

Imazhi i dytë simbolizon bashkimin e të gjitha krijesave dhe konfirmon se gjithçka në Univers është e ndërlidhur. Në veçanti, popujt e Afrikës kishin një marrëdhënie të ngushtë me natyrën.

Nyja, sipas Yake, është një formë tjetër e shprehjes së bashkimit të botës dhe krijesave të saj. Në kulturën jak, ky simbol përdoret për të mbrojtur shtëpinë dhe pronën e një personi.

PËR ÇFARË PËRDOREN SHENJAT?

Në kulturat afrikane, bota mund të interpretohet duke përdorur një sistem shenjash dhe simbolesh. Personi i interpreton këto simbole dhe u jep atyre një emër. Ai identifikohet gjithashtu si një simbol. Në këtë ekspozitë, stilisti vendosi të përdorë këto simbole për të lidhur seksione të ndryshme për të pasqyruar idenë e tyre të unitetit.

SI NDRYSHON KËTO SIMBOLE NGA ALFABETI?

Ashtu si shkronjat, këto karaktere mund të kombinohen në një mesazh. Megjithatë, shumë gjëra mbeten të padukshme dhe historia mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, në varësi të imagjinatës së lexuesit. Në shumë kultura afrikane, fjala e transmetuar brez pas brezi është më e shenjtë se shkrimet e shenjta.

SI KRIJOHEN SIMBOLET?

Skulptori përdor një daltë për të krijuar këto simbole. Çdo simbol në pemë ka një kuptim.

ÇFARË BËNË SIMBOLLET?

Simbolet janë magjike. Ata përcjellin mesazhe në botën e gjallë dhe shërbejnë si një lidhje me paraardhësit ose botën e mbinatyrshme.

Po rishikoni: Simbolet afrikane