Gjatë historisë, shumë simbole të ndryshme janë përdorur për të përfaqësuar forcën, forcën dhe fuqinë. Ekziston një traditë e gjatë e përdorimit të kafshëve si simbole të shtetit apo pushtetit, por nuk mbaron me kaq. Ne do të konsiderojmë më të njohurit dhe të famshëm simbolet e pushtetit, përdoret në kultura të ndryshme në mbarë botën.

Duke ecur në tokë për mijëra vjet, ne njerëzit me siguri kemi përjetuar shumë. Ne ishim këmbëngulës dhe vazhdojmë ta bëjmë edhe sot e kësaj dite. Por si u tregua historia? Si e portretizuan paraardhësit tanë forcën tonë? Për ata që pyesin, këtu është simbolet e forcës dhe implikimet e tyre në kulturat anembanë botës.

Po rishikoni: Simbolet e fuqisë dhe autoritetit

Alim

Alim është një simbol kelt që rrjedh nga shkronja A në...

nëse

Simboli kinez i fuqisë, forcës apo mjeshtërisë...

Uruz

Uruz është një simbol, ose më mirë një rune nga skandinave...