Mandala

Mandala

Është një nga simbolet e hinduizmit që mund të gjendet edhe në Budizëm. Më shpesh ajo ka një formë të rrumbullakët, megjithëse ndonjëherë paraqitet në formën e një katrori, por përdoret si mbështetje për meditim. Ajo mund të karakterizohet nga imazhe të ndryshme dhe të larmishme, por qëllimi i saj është ende të nxisë shkrirjen midis besimtarit dhe hyjnisë së përfaqësuar në zemër. mandala .